Uit onderzoek, uitgevoerd door ComScore, blijkt dat gedurende de eerste drie maanden van 2012 er in totaal 14.2 miljoen smartphone bezitters uit de EU5 (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) een QR Code -Quick Response Code- hebben gescand. Dit betreft 14,5% van de smartphone gebruikers. Degene die een een QR Code hebben gescand, deden dit voornamelijk (50,9%) door het scannen van QR codes afkomstig uit geprinte tijdschriften of kranten. De top drie bestaat verder uit productverpakkingen (38,0%) en PC websites (28,8%).