Om uw verkoopproces te versnellen of efficiënter in te richten is het noodzakelijk om informatie-uitwisseling met uw potentiële klanten te bewerkstelligen. Middels telefonische acquisitie kunnen beide partijen snel en accuraat bepalen of en zo ja in welke mate, er aansluiting tussen vraag en aanbod is. Een goed gekwalificeerde ‘pipeline’ zorgt ervoor dat uw verkoopkansen toenemen en beter te voorspellen zijn, wat zal leiden tot een hoger online rendement. yndenz kan deze eerste kwalificatie en opvolging van online gegenereerde leads voor haar rekening nemen (hierin is ruime ervaring aanwezig) of kan dit proces intern bij de klant begeleiden.

Wilt u weten hoe yndenz u van dienst kan zijn met het uitvoeren van telefonische opvolging? Neem dan nu direct contact met ons op!