In online marketing volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Dit, in een dusdanig tempo dat het inspringen op ieder bericht geen optie is. Juist om deze reden vindt yndenz het belangrijk om alle ontwikkelingen voor haar klanten te bekijken en te beoordelen op importantie. Op deze manier kunnen klanten zich met hun eigen core business bezighouden.

Binnen yndenz hebben wij dan ook één van onze medewerkers aangesteld om al het online marketing nieuws scherp in de gaten te houden. Wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen, worden deze direct gepresenteerd binnen het team. Opvolgend wordt gezamenlijk bekeken voor welke van onze klanten het anticiperen op deze ontwikkeling kan renderen.

Zet vandaag nog de eerste stap!

Bent u benieuwd welke stappen u nog kunt zetten om uw concurrentie voorbij te streven? Vraag dan vandaag nog een QuickScan aan! Wij maken voor u inzichtelijk welke ontwikkelingen waardevol zijn voor uw website, bespreken gezamenlijk de verbeterpunten en helpen u graag op weg richting het behalen van meer online rendement.