De algoritmen van Google worden alsmaar slimmer. Sinds November kan Google de codes van AJAX en JavaScript indexeren. Voordelen hiervan zijn dat sliders en andere dynamische content beter worden meegenomen in de indexering en dat de inhoud hiervan meer bijdraagt aan de vindbaarheid van uw website. Hierdoor is het niet meer noodzakelijk om een equivalent te creëren in .html om zodoende de dynamische content indexeerbaar te maken. Ook kunnen middels deze verandering de comments in Facebook geïndexeerd worden.