Naar aanleiding van verschillende recent gestelde vragen aan Google over de wijze waarop verschillende website-tests (zoals een AB test of een multivariate test) de vindbaarheid van een website beïnvloeden, heeft de zoekmachine gigant een aantal richtlijnen opgesteld. Ter verduidelijking; middels een AB test worden verschillende versies van een enkele pagina -elk met een eigen URL- vergeleken. Terwijl multivariate testing het (simultaan) veranderen van verschillende onderdelen van één website -zoals kleuren, afbeeldingen of call-to-action’s- inhoudt.

Het doel voor beide tests is het behalen van conversie optimalisatie na analyse van de resultaten. Interessant is te weten hoe de Google-bot een website ziet tijdens de testperiode. De onderstaande, door Google opgestelde, richtlijnen zorgen voor een minimale impact op de vindbaarheid van een website tijdens het testproces.

No Cloaking

Cloaking verwijst naar een werkwijze waarbij afwijkende content of verschillende URL’s worden aangeboden aan gebruikers en aan zoekmachines. Google raadt het af om afhankelijk van de user-agent te bepalen of een test wel of niet wordt uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zou zijn om de user-agent ‘Google bot’ gedurende de testperiode altijd de originele content aan te bieden ten einde de vindbaarheid van de desbetreffende webpagina of website zo min mogelijk negatief te beïnvloeden. Google geeft eveneens aan dat het niet naleven van haar regels er toe kan leiden dat een website wordt verwijderd uit de zoekresultaten.

Gebruik van rel=“canonical”

Volgens Google dienen webmasters van de code rel=”canonical” gebruik te maken op pagina’s die dubbele content bevatten. Door toepassing van rel=”canonical” weet een zoekmachine immers dat de originele content zich bevindt op een andere webpagina binnen het domein (waardoor het schadelijke karakter van de dubbele content ongedaan wordt gemaakt). Het gebruik van rel=“canonical” wordt dan ook aanbevolen boven het instellen van een noindex meta tag. Dit, aangezien rel=”canonical” een eerlijker beeld geeft van de bedoelingen van de webmaster.

Gebruik 302 redirects in plaats van 301 redirects

Google raadt het aan om de ‘temporary direction method’, oftewel een 302 redirect, te gebruiken in plaats van een permanente 301 redirect. Dit zorgt er voor dat zoekmachines begrijpen dat de redirect tijdelijk (vaak gedurende de looptijd van een test) van aard is. De originele URL zal dan behouden blijven in de index van zoekmachines. Redirects gebaseerd op JavaScripts kunnen eventueel als alternatief ook worden toegepast.

Looptijd tests

Als laatste noemt Google dat het onverstandig is om langer te testen dan strikt noodzakelijk. Google kan en zal namelijk een penalty uitdelen wanneer een test langer duurt dan zij verwacht. Nadat er voldoende data is verzameld dienen alle elementen van de test, zoals alternatieve URL’s of test-scripts, zo snel mogelijk te worden verwijderd. Dit, om zodoende te voorkomen dat een onevenredige lange testtijd door de zoekmachine gigant wordt geïnterpreteerd als een poging om haar te bedriegen (black hat SEO). Welke looptijd Google beschouwd als ‘te lang’ wordt helaas door haar niet gespecificeerd.

Volgens Google zorgt het correct toepassen van bovenstaande richtlijnen er voor dat verschillende website-tests, zoals bijvoorbeeld een AB test en multivariate test, weinig tot geen invloed hebben op de vindbaarheid van een website. De zoekmachine voegt hier echter wel aan toe dat sommige tests op voorhand al geen invloed hebben op de Google bot. Als voorbeeld worden kleine wijzigingen als grootte, kleur of plaatsing van een knop of afbeelding genoemd. Alhoewel deze wijzigingen van grote invloed kunnen zijn voor conversie optimalisatie en online marketing strategie, hebben ze over het algemeen nauwelijks tot geen effect op de vindbaarheid van de betreffende pagina.