Sinds de introductie van Content Experiments in Google Analytics afgelopen juni, heeft Google inmiddels verschillende aanpassingen doorgevoerd aan deze tool. Middels Content Experiments is het tegenwoordig mogelijk om via Google Analytics website-tests (zoals een AB test) uit te voeren. Gebruikers kunnen verschillende versies van een pagina creëren en deze testversies aan verschillende gebruikers laten zien. Vervolgens kan met behulp van Content Experiments de pagina die zorgt voor conversie optimalisatie worden gekozen.

Alhoewel Content Experiments pas in juni werd geïntroduceerd, heeft Google de tool alweer met verschillende aanpassingen proberen te verbeteren. Ten eerste is Content Experiments inmiddels beschikbaar voor alle Google Analytics gebruikers. De tool kan gevonden worden in de ‘Content’ omgeving van Google Analytics onder de subtitel ‘Experiments’.

Daarnaast is de ondersteuning voor relatieve URLs toegevoegd. Alhoewel dit een simpele toevoeging lijkt, kan het ondersteunen van relatieve URLs desalniettemin veel tijd besparen. Voor deze toevoeging was het noodzakelijk om een absolute URL in te voeren en kon middels een drop-down menu gekozen worden welk protocol de voorkeur had (http of https). Als er voor een test of campagne van meerdere pagina variaties gebruik wordt gemaakt, is het beduidend sneller om variatie1.html in te voeren in plaats van bijvoorbeeld www.yndenz.com/variatie1.html.

Een andere toevoeging is de mogelijkheid om een vorig experiment te kopiëren. Ook deze toevoeging zorgt voor de nodige tijdsbesparing. Bij het opzetten van een nieuw – maar grotendeels vergelijkbaar – experiment kan de vergelijkbare test gedupliceerd worden, op een paar punten worden aangepast, en vervolgens relatief snel worden uitgevoerd. Een ander voordeel van de mogelijkheid om experimenten te kopiëren heeft te maken met het feit dat experimenten een maximale looptijd hebben van 90 dagen. Na de maximale looptijd kan de test namelijk simpel opnieuw worden gestart (verlengd) zonder dat de eerder behaalde resultaten worden overschreven.

Tot slot zijn de rapporten die bij Content Experiments worden gepubliceerd door het Google Analytics team verbeterd. Voorheen werden bepaalde simpele statistieken als ‘site gebruik’, ‘opgestelde doelen’ en ‘e-commerce’ niet in de rapporten weergegeven. Inmiddels kunnen deze statistieken wel – vergelijkbaar met andere rapportage statistieken – worden geplot in een grafiek.

We kunnen dus concluderen dat, ondanks dat Content Experiments nog in de kinderschoenen staat, het voor online marketing een handige toevoeging aan Google Analytics is. De tool is een uitstekend startpunt voor een AB test, mits de test relatief simpel is en een enkel testdoel heeft. Helaas is Content Experiments nog niet geschikt voor een multivariate test.