Zoekmachine optimalisatie op nationaal niveau is voor menig organisatie al een voldoende uitdagend onderdeel binnen de online marketing activiteiten. Verrassend is het daardoor niet dat een online strategie gericht op zowel het binnen- als buitenland vele additionele vragen, onduidelijkheden en uitdagingen met zich mee brengt. Desondanks zijn er bepaalde, tamelijk eenvoudige, richtlijnen die kunnen zorgen voor een betere vindbaarheid in de verschillende nationale en internationale zoekmachines en als zodanig dus bijdragen aan een optimale internationale online markering strategie.

Eén van de vraagstukken van International Search Engine Optimization (ISEO) is het toepassen van lokale karakters in URL’s. Een website gericht op bijvoorbeeld enerzijds de Europese markt en anderzijds de Chinese of Arabische markt heeft namelijk te maken met verschillende alfabetten en hieruit voortvloeiend de verschillende karakters. Aangezien domeinnamen en URL’s middels specifieke zoekwoorden bijdragen aan een betere vindbaarheid, is het toepassen van deze karakters het overwegen waard.

Desalniettemin is het gebruikelijk om een URL met Romeinse karakters op te bouwen. Voorbeelden hiervan zijn de Japanse websites van Sony, Ford en Google zelf. Deze multinationals maken namelijk gebruik van de volgende URL’s: sony.co.jp, ford.co.jp en google.co.jp. Er zijn twee voorname redenen waarom het een standaard gebruik is om een URL niet aan te passen aan lokale (niet-Romeinse) karakters.

Het eerste argument heeft te maken met het gemak waarmee Romeinse karakters kunnen worden ingetypt in de browser. In veel andere talen zijn beduidend meer toetsaanslagen nodig om één karakter in te toetsen en zijn er daarnaast soms meer dan 15 verschillende manieren om karakters weer te geven.

De tweede reden heeft te maken met transliteratie. Transliteratie is het omzetten van het ene alfabet of schriftsysteem in het andere. Transliteratie is dus duidelijk iets anders dan enkel het vertalen van teksten, aangezien er een ander schriftsysteem wordt toegepast. Getranslitereerde woorden hebben echter vaak verschillende betekenissen en de origineel toegepaste karakters hangen dus sterk af van de bedoelde betekenis van het woord. Gelet op gebruiksgemak en foutgevoeligheid heeft momenteel het gebruik van Romeinse karakters internationaal gezien dus de voorkeur.

Een laatste overweging betreft ‘click through rates’. Het weergeven van een URL in de resultaten van de verschillende zoekmachines in lokale karakters kan het aantal clicks positief beïnvloeden. Echter, dezelfde resultaten kunnen eveneens worden bereikt door een URL in Romeinse karakters te laten vergezellen door een anchor tekst in lokale karakters.