Het internet blijkt, overigens niet geheel verrassend, zeer dynamisch en onderhevig aan enorme ontwikkelingen te zijn. Sommige consumenten beschouwen een internetverbinding vandaag de dag als absoluut onmisbaar. Als gevolg hiervan zien ook steeds meer organisaties de noodzaak van een gebruiksvriendelijke en goed vindbare online aanwezigheid. Het belang van hoogwaardige online marketing sijpelt door tot in alle uithoeken van onze maatschappij. Enkele veranderingen waaraan het internet het afgelopen decennium onderhevig was zijn gebundeld in een infographic die is opgesteld door Best Education Sites.

Onder andere wordt in de bewuste infographic getoond dat in 2002 ongeveer 569 miljoen mensen toegang hadden tot het internet en dat dit aantal in de afgelopen tien jaar is gestegen tot maar liefst 2,27 miljard. Deze 2,27 miljard internetgebruikers vertegenwoordigen 33 procent van de wereldbevolking (tegenover 9,1 procent in 2002). Een decennium geleden besteedde men gemiddeld 46 minuten per dag online. Inmiddels is het wereldwijde gemiddelde al gauw vier uur per dag! De oorzaak hiervan is onder andere te vinden in het feit dat het aantal bestaande websites extreem is toegenomen: van 3 miljoen naar 555 miljoen (een stijging van 18.400 procent).

Een andere interessante ontwikkeling is te ontdekken in de keuze voor een browser: werd in 2002 nog massaal gebruik gemaakt van Internet Explorer, tien jaar later is Internet Explorer zijn stevige positie verloren. Daar waar Internet Explorer 39 procent van de markt in handen heeft volgen Google Chrome, Mozilla Firefox en Opera met respectievelijk 28, 25 en 6 procent.

En kunt u zich nog herinneren dat een decennium geleden het downloaden van een liedje nog ruim twaalf minuten duurde? Hedendaags is de downloadtijd gereduceerd tot circa achttien seconden. Populaire zoektermen uit 2002 (logischerwijs enigszins trendgebonden) waren onder andere ‘Spiderman’, ‘Shakira’ en ‘Winter Olympics’. Inmiddels wordt er veel gezocht op ‘Google+’, ‘iPhone 5’ en ‘Pinterest’.

Waarschijnlijk de grootste verandering is de opkomst van Facebook. Het sociale netwerk heeft momenteel bijna één miljard gebruikers. Friendster, in 2002 het meest populaire sociale netwerk, had destijds slechts 3 miljoen gebruikers. Daarbij is het percentage internetgebruikers dat actief is op het meest populaire sociale netwerk in tien jaar tijd gestegen van 0,5 procent in 2002 naar 44 procent in 2012.

Een drietal (Amerikaanse) voorbeelden die aangeven hoe belangrijk het is te blijven ontwikkelen en innoveren zijn Blockbuster, Borders en Tower Records. In 2002 genereerde Blockbuster 5,5 miljard dollar aan inkomsten uit videoverhuur, bestond Borders uit 1.250 boekenwinkels en waren er 200 muziekwinkels aangesloten bij Tower Records. Alle drie deze organisaties zijn momenteel failliet of waren genoodzaakt een doorstart te maken. De voornaamste reden voor de tegenvallende resultaten bedrijfsresultaten was het ontbreken van een gedegen antwoord op de opkomst van internet en opvolgend het hierop aanpassen van de eigen strategie.