De Social Media campagne wordt als onderdeel binnen het vakgebied online marketing steeds belangrijker. Immers, meer en meer online leads voor een website of webshop zijn initieel afkomstig via Social Media. Het concrete effect is echter niet voor eenieder eenvoudig te bepalen. Toch bestaat er een methode om de opbrengsten achter likes en shares te berekenen. Het presteren van sociale netwerken, zoals Facebook, Twitter en YouTube, kan namelijk uitvoerig worden geanalyseerd.

Om een idee te geven van de wijze waarop de ROI (Return On Investment) van een Social Media campagne kan worden bepaald, geven we onderstaand een rekenvoorbeeld. We gaan er hierbij vanuit dat door een specifieke Facebook campagne de volgende gegevens zijn verkregen:

•   Volgers800
•   Posts5
•   Likes op de posts27
•   Shares op de posts4
•   Comments op de posts14
•   Clicks21
•   Bestellingen4
Like rate: 27 likes / 5 posts / 800 volgers * 100% = per post liket 0,68% van de volgers Share rate: 4 shares / 5 posts / 800 volgers * 100% = per post deelt 0,10% van de volgers Comment rate: 14 comments / 5 posts / 800 volgers * 100% = per post reageert 0,35% van de volgers

Er zijn 21 volgers die op de link geklikt hebben, waarvan er 4 volgers ook daadwerkelijk een bestelling hebben geplaatst. De bestellingen kennen een netto marge van gemiddeld €40,00. De opbrengsten per post zijn dus: €160,00 / 5 = €32,00.

Stel dat de kosten die aan de Social Media campagne hangen, voor wat betreft Facebook, ongeveer €120,00 per maand zijn. Dan is dat dus: €120,00 / 5 = €24,00. Het rendement per post wordt hiermee: €32,00 – €24,00 = €8,00.

De ROI kan als volgt worden berekend: €8,00 / €24,00 * 100% = 33,33%.

Nu deze cijfers bekend zijn, is het een kwestie van testen welke methode het beste werkt om een hoger rendement en dus een hogere ROI te verkrijgen. Visuele content werkt voor het genereren van veel likes, comments en shares vaak beter dan tekst. Tot slot is het essentieel te beseffen dat mensen die posts liken, delen of erop reageren, laten zien dat ze (meestal) niet onwelwillend staan tegenover een dialoog. Het is dan ook verstandig om hier gebruik van te maken en de dialoog zelf te initiëren.

Ontvangt u graag uitleg over de regels, richtlijnen en best practices voor uw Social Media campagnes? U kunt direct contact met ons opnemen via telefoonnummer 010–7370738 of ons online contactformulier invullen.