Social Media kan, onder andere bezien vanuit het oogpunt klantcontact, een erg belangrijk onderdeel zijn van uw online marketing strategie. Het contact met uw (potentiële) klant verloopt namelijk bijzonder direct en blijft toch veelal vrijblijvend van aard. Immers, men kan uw boodschap te allen tijde lezen zonder zich verplicht te voelen hierop te reageren. Hiermee is Social Media een uitstekend kanaal voor informele informatieverstrekking.

Risico’s aan communicatie via Social Media

Naast de positieve kenmerken van het gebruik van Social Media introduceert het gebruik ook mogelijke risico’s. Zo zijn fouten snel gemaakt en kunnen deze zich eveneens via het desbetreffende kanaal snel verspreiden. Daarbij is het een ongeschreven regel om publiekelijk te reageren op (negatieve) feedback op uw bericht. Kortom, voldoende redenen om een aantal richtlijnen te bespreken inzake ‘gewenst gedrag’ op Social Media.

Profiel

Het is belangrijk om de profielpagina van alle gebruikte Social Media kanalen zo volledig mogelijk in te vullen. Daarbij is het wenselijk om een eigen stijl of mening uit te dragen. Houd bij de communicatie echter het doel van dergelijke kanalen voor ogen. Corporale communicatie en officiële publicaties behoren op de website. Wel kan er op Social Media hierover verteld worden, waarbij een link wordt opgenomen naar de desbetreffende content.

Volgers

Zonder het hebben van de juiste volgers kan er geen nuttige Social Media strategie uitgezet worden. Daarom is het belangrijk om hieraan te blijven werken. Desalniettemin is het niet de bedoeling om koste wat kost personen uit te nodigen. Dit doet sterk af aan de kwaliteit en geloofwaardigheid van het profiel. Andersom geldt hetzelfde: personen die zelf een verzoek indienen om het profiel te volgen zullen gecheckt moeten worden alvorens deze worden geaccepteerd.

Negatieve reacties

Indien volgers negatieve reacties plaatsen, is het cruciaal om hier zorgvuldig mee om te gaan. Laat publiekelijk merken dat er iets aan het probleem of de klacht gedaan gaat worden, maar vervolg de discussie zo veel mogelijk via een ander medium. Indien de klacht goed is afgehandeld kan men dit vervolgens weer laten weten op het Social Media kanaal.

Berichten

Berichten op Social Media vormen een weergave van de organisatie of de persoon. Daarom is het belangrijk om professionaliteit uit te stralen. Spelfouten zijn uit den boze, hier zal dus extra aandacht aan besteed moeten worden. Een handige manier is om het bericht eerst in Microsoft Word te schrijven en vervolgens na te laten lezen op spelfouten en eventuele beledigende content. Geautomatiseerde berichtplaatsing is handig, maar houd rekening met ongepaste tijden, zoals gedurende de twee minuten stilte tijdens dodenherdenking op 4 mei.

Hulp bij Social Media strategie?

Wilt u advies of hulp bij uw Social Media strategie? Online marketingbureau yndenz is u graag van dienst. Bel +31 010 737 07 38 of mail naar info@yndenz.com.