Facebook is het meest gebruikte Social Media platform van Nederland. Uit een onderzoek van Newcom, gedaan in maart 2012, blijkt dat er ruim 7.3 miljoen Nederlanders actief zijn op Facebook. Een jaar geleden waren Facebook en Hyves nog aan elkaar gewaagd met respectievelijk 4.9 en 4.8 miljoen gebruikers. In tegenstelling tot de gestegen populariteit van Facebook, is het aantal gebruikers van Hyves gedaald tot ongeveer 3 miljoen.

Er zijn ook verschuivingen te zien in het dagelijks gebruik van de beide sociale netwerken. Facebook wordt door 4.3 miljoen leden dagelijks gebruikt tegenover 0.9 miljoen dagelijkse Hyvers. De verwachtingen zijn dat het gebruik van Twitter, LinkedIn en YouTube de komende 12 maanden zal stabiliseren. Tevens geeft ruim 8 op de 10 gebruikers van Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube aan waarschijnlijk nog steeds gebruik te maken van deze Social Media platformen in 2015. Kijkend naar Social Media marketing en online marketing is dit een belangrijk gegeven voor de lange termijn online strategie.