Er zijn een hoop goede redenen om uw website toegankelijk te maken. Het is goed voor uw SEO, het levert betere klantervaringen op en u kunt er meer conversies mee behalen. De Europese Unie komt nu met nog een reden om aan de slag te gaan met de toegankelijkheid van uw website, namelijk de European Accessibility Act. Deze gaat vanaf juni 2025 in voor websites uit lidstaten van de Europese Unie. Ook Nederlandse websites zullen hier dus aan moeten voldoen. Wat de European Accessibility Act inhoudt en waar uw website aan moet voldoen leest u in dit nieuwsbericht.

Wat is de European Accessibility Act?

De European Accessibility Act, of EEA, is een wet die bepaalt dat iedereen gebruik moeten kunnen maken van een webshop. Dit gaat met name over mensen met beperkingen, zoals blindheid of doofheid. De wet gaat gelden voor e-commerce bedrijven en webshops. Er is wel een uitzondering ingebouwd voor kleinere bedrijven. Bedrijven met een omzet kleiner dan 2 miljoen per jaar en minder dan 10 werknemers hoeven niet te voldoen aan de European Accessibility Act. Het is overigens nog niet bekend wat de consequenties zullen zijn als een webshop niet voldoet aan de voorwaarden. Mogelijk zullen hiervoor vergelijkbare boetes uitgedeeld worden als bij de wet bescherming persoonsgegevens, waarbij de boete een percentage is van de jaarlijkse omzet tot een maximumbedrag.

Waar moet uw website aan voldoen?

De EU heeft een set richtlijnen opgesteld waar webshops aan moeten voldoen, genaamd de ‘Web Content Accessibility Guidelines’ (WCAG). Deze kunnen samengevat worden tot een viertal hoofdpunten:

  1. Waarneembaar: De inhoud van de website moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat het visueel waarneembaar moet zijn, maar ook via audio met behulp van bijvoorbeeld een schermlezer of andere hulpmiddelen. Voor afbeeldingen gebruikt u hier bijvoorbeeld de alt tags voor.
  2. Bruikbaar: Gebruikers moeten acties op de site of webshop moeten kunnen uitvoeren. Naast het gebruik van de muis moet het hierbij ook mogelijk zijn met bijvoorbeeld toetsenbordklikken of spraakgestuurde opdrachten.
  3. Begrijpbaar: De inhoud van de website moet voor iedereen te begrijpen zijn. U kunt dus het beste zo veel het gebruik van mogelijk complexe termen en vakjargon voorkomen, of zorgdragen voor een begrippenlijst.
  4. Robuust: De site moet in verschillende omstandigheden goed functioneren. Denk hierbij aan de verschillende browsers, verschillende schermformaten en mobiele apparaten.

Website toegankelijk maken met yndenz

Bent u er niet zeker van of uw website voldoende toegankelijk is? Bij yndenz kunnen we u hierbij helpen, bijvoorbeeld door een usability onderzoek uit te voeren. Vervolgens kunnen we u ook ondersteunen in het toegankelijk maken van uw website. Heeft u hier nog vragen over? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door te bellen naar +31 (0)10 – 73 70 738 of te mailen naar info@yndenz.com.