Als marketeer weet u als geen ander hoe belangrijk on-page SEO is: het verfijnen van de URL-structuur, het toevoegen van meta omschrijvingen, het instellen van alt- en title attributen en het gebruiken van de juiste zoekwoorden zijn hier slechts enkele voorbeelden van. Hoewel deze basisprincipes nog altijd een grote rol spelen in de ranking van uw pagina’s, telt de gebruikerservaring vanaf nu ook sterker mee. Deze ervaringen worden gemeten aan de hand van de zogenaamde Core Web Vitals (CWV), die we hieronder verder zullen toelichten.

Wat zijn Core Web Vitals?

Op basis van de Core Web Vitals kan Google zien of u uw website verbetert op het gebied van visuele en interactieve beleving. Doet u dit goed, dan wordt de website als het ware beloond. Maar waar moet u nu precies rekening mee houden? Er zijn drie verschillende elementen die Google monitort, namelijk:

Largest Contentful Paint (LCP)

Deze statistiek meet de laadtijd voor de hoofdinhoud van een pagina. Vaak gaat dit om een afbeelding of ander visueel element. Het doel is om te streven naar een laadtijd van minder dan 2,5 seconden.

First Input Display (FID)

Deze statistiek meet hoe lang het duurt voordat een pagina reageert op gebruikersinvoer, zoals klikken op een vervolgkeuze, interactie met een video of het invullen van een formulier. De drempel van Google voor deze statistiek is ingesteld op minder dan of gelijk aan 100 milliseconden.

Cumulative Layout Shift (CLS)

Als de paginastabiliteit niet goed is – dat wil zeggen dat de inhoud van de pagina verschuift – dan is de kans groot dat een gebruiker de site snel verlaat. De CLS-metriek meet daarom elke onverwachte verschuiving van de visuele pagina-inhoud. De drempel is in dit geval kleiner dan of gelijk aan 0,1.

Het belang van goede Core Web Vitals

Uit onderzoek van Google blijkt dat voor e-commerce sites die aan alle drie de statistieken voldoen, de kans dat een consumenten de pagina verlaat met 24% afneemt. Ook blijkt dat als de laadtijd van een pagina zou toenemen van slechts 1 seconde naar 3 seconden, de kans dat een bezoeker de site verlaat met 32% toeneemt. Bovendien, wanneer de verschillende statistieken worden beoordeeld als “slecht” of “moet worden verbeterd”, neemt de effectiviteit van uw andere SEO-inspanningen op de pagina af. Hoewel een goede pagina-ervaring de content kwaliteit van een pagina niet overstijgt, levert zo’n goede pagina-ervaring u wel een aanzienlijk concurrentievoordeel op. Tijd dus voor actie!

“Zijn uw Core Web Vitals niet op orde, dan gaan al uw andere SEO inspanningen ook grotendeels verloren.”

yndenz helpt u met de Core Web Vitals

Heeft u hulp nodig bij het verbeteren van uw Core Web Vitals, of heeft u hier simpelweg geen tijd voor? Dan kunt u altijd gebruik maken van onze diensten. Zo kunnen we bijvoorbeeld een Usability Onderzoek voor u doen en op basis van deze bevindingen een mooi plan op maat voor samenstellen. Neem dus vandaag nog contact met ons op!