Middels diverse methoden kan tegenwoordig invulling worden gegeven aan het design van een landing page, ofwel landingspagina. Vandaar dat het cruciaal is om te weten, en te testen, welk design ultiem bijdraagt aan conversie optimalisatie en de online marketing strategie. Onderstaand worden twee elementen besproken die relatief snel te testen en te wijzigen zijn.

Plaatsing van de ‘call-to-action’

De positie van de call-to-action knop is uitermate belangrijk in het conversieproces. Een van de afwegingen is of deze knop boven of onder de vouwlijn gepositioneerd wordt. Een veel gedeelde mening is dat de call-to-action knop altijd boven de vouwlijn hoort. Het blijkt echter dat er, over het algemeen, een correlatie bestaat tussen de complexiteit van het product, de dienst, of het aanbod en de optimale plaatsing van de call-to-action knop. Bij een eenvoudig aanbod blijkt dat de knop voor de meeste conversie zorgt als deze bovenaan de pagina wordt geplaatst. Terwijl bij meer complexe producten of aanbiedingen de call-to-action knop onderaan de pagina beter converteert.

Dit heeft te maken met het feit dat bij een meer complexe landingspagina men eerst ‘veel’ informatie tot zich dient te nemen alvorens een weloverwogen beslissing kan worden genomen. Er bestaan voorbeelden van een verdrievoudiging van de conversie na het verplaatsen van de call-to-action knop richting de onderkant van de landingspagina. Belangrijk is jezelf af te vragen hoe gemotiveerd een potentiële klant is om op de call-to-action knop te drukken wanneer deze aan hem of haar wordt gepresenteerd. Conversie optimalisatie wordt namelijk over het algemeen bereikt als de knop onder de juiste hoeveelheid, goed gepresenteerde, content is geplaatst.

Feit blijft dat het aanbevelenswaardig is om zelf te experimenteren met call-to-action posities om zo tot conversie optimalisatie te komen. Gedurende deze experimenten kan eveneens worden onderzocht wat het effect is van meerdere call-to-action knoppen op dezelfde landingspagina (simultaan bovenaan en onderaan de pagina).

Call-to-action tekst

Ook de tekst van de call-to-action knop is een belangrijke factor in conversie optimalisatie. Dit heeft vooral te maken met de boodschap van de tekst. Het wijzigen van één of twee woorden op een landingspagina is in principe een minimale wijziging. Echter, de call-to-action knop is vaak het belangrijkste onderdeel van de landingspagina. Vandaar dat de weergegeven tekst goed getest en (her)overwogen dient te worden. Er zijn, ter illustratie, voorbeelden bekend van toenames in conversie van meer dan 35% na het wijzigen van één of twee woorden op de call-to-action knop.

Twee relevante vragen zijn: wat is de motivatie van mijn potentiële klant om op deze knop te klikken en wat ontvangt mijn potentiële klant na het klikken? Met de antwoorden op deze vragen in het achterhoofd kan de tekst zo worden gekozen dat de boodschap van de tekst zowel relevant als waardevol is voor de potentiële klant. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in interpretatie tussen de woorden ‘bestel’ en ‘ontvang’. Bij het woord ‘bestel’ licht de nadruk meer op de actie die de potentiële klant moet ondernemen, terwijl bij het woord ‘ontvang’ de boodschap wordt verkondigd dat er waarde wordt ontvangen zonder dat hier een wederdienst of aanvullende actie tegenover staat. Gelijk aan de positionering van een call-to-action knop, is het ook raadzaam om zelf te blijven experimenteren met de teksten. Zodoende kan maximaal inzicht worden verkregen in de wijze waarop conversie optimalisatie wordt bereikt.