Al geruime tijd bestaat er bij bureaus die zich bezighouden met online marketing en zoekmachine optimalisatie het vermoeden dat bepaalde gebruiksgegevens, zoals het aantal bezochte pagina’s en de duur van het bezoek op een website, van invloed zijn op de organische zoekresultaten van Google. Alhoewel de zoekgigant zelf geen duidelijkheid geeft over het gebruik van deze statistieken voor haar rankings, wordt er volgens Google in ieder geval géén gebruik gemaakt van cijfers en statistieken uit Google Analytics.

Een eenvoudig maar interessant experiment omtrent deze kwestie is terug te vinden in een blog op SEOguru. Hierin wordt het concept “dwell time” beschreven. Met dwell time wordt de tijd bedoeld die een bezoeker op een website verblijft, voor dat deze vervolgens weer terugkeert naar Google. Onder andere van invloed op de dwell time zijn daarom de lengte, inhoud en focus van de geboden content op een website. De blog beschrijft hoe organische zoekresultaten veranderen nadat men, na kortere of langere periode, terugkeert naar Google.

De zoekresultaten blijven ongewijzigd als er op een van de zoekresultaten wordt geklikt en men, via de back-knop in de browser, weer snel terugkeert naar de zoekresultaten. Echter, de geboden zoekresultaten veranderen als men na het openen van een van de zoekresultaten pas na geruime tijd op de back-knop klikt. Het geboden overzicht van zoekresultaten is, na langer verblijf op de bezochte website, uitgebreid met meerdere artikelen van dezelfde auteur! Dit, uiteraard ten koste van enkele van de eerder gegenereerde zoekresultaten.

Om uit te sluiten dat het fenomeen zich enkel voordoet bij één specifieke auteur zijn vervolgens artikelen van meerdere auteurs onderzocht. Ook deze gevallen werden dezelfde bevindingen geconstateerd. Additioneel is het interessant om te achterhalen of enkel artikelen die gekoppeld zijn aan het Google Plus profiel van een auteur profiteren van de langere bezoekduur. Dit blijkt niet het geval te zijn. Ook bij het ontbreken van een koppeling met Google Plus konden de resultaten grotendeels worden gereproduceerd. Het vermoeden bestaat dan ook dat Google, in het geval van het ontbreken van een Google Plus profiel, de naam van een pagina gebruikt om te veronderstellen dat deze afkomstig is van dezelfde auteur.

 

Ander ‘bewijs’ dat Google de zogenaamde dwell time gebruikt om de volgorde van haar organische zoekresultaten te bepalen is het feit dat Google vorig jaar experimenteerde met de mogelijkheid om een website te blokkeren (niet meer in de zoekresultaten te laten verschijnen) nadat er gelijk op de back-knop werd gelikt opvolgend op het openen van de website. Kortom, de interactie van een bezoeker met een website is van invloed op de zoekresultaten. Wellicht nog meer van belang wordt daardoor het optimaliseren van een website. Naast de gebruikelijke technieken welke door online marketingbureaus worden toegepast voor het optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken van een website, kan gedacht worden aan complexere contentstrategieën. Voorbeelden hiervan die zullen leiden tot een hogere dwell time zijn de toepassing van video’s, reacties, beoordelingen of gamificatie.