Een landingspagina is de eerste pagina waarop een bezoeker belandt na het klikken op een online advertentie. Deze pagina laat in één oogopslag zien wat de bezoeker kan verwachten en wat er van hem of haar wordt verwacht. Het doel van een dergelijke pagina is dan ook het genereren van online leads. Er bestaan overigens verscheidene soorten landingspagina’s. Onderstaand zullen deze verder worden toegelicht.

Hoofdpagina

De hoofdpagina van elke website is een landingspagina. Tevens is deze landingspagina door de brede oriëntatie de minst effectieve. De hoofdpagina van een website biedt veelal een overzicht van de inhoud van de website. Om die reden is er dan ook veel afleiding. De overvloed aan informatie is ongunstig wanneer men ervoor wil zorgen dat de bezoeker informatie aanvraagt of een product koopt.

Microsites

Een microsite is een set aan pagina’s die los staan van de hoofdwebsite en merendeels een impressie geven van een bepaald (luxe) product of dienstverlening. Doordat deze microsites vaak grafisch worden geperfectioneerd, zijn ze verre van geschikt voor een sterke organische vindbaarheid in zoekmachines. Het doel van een dergelijke microsite is dan ook vooral de bezoeker een positieve feeling met het product of de dienst te geven.

Doorklik

Doorklikpagina’s zijn, door hun lage risico op afleiding, perfect om bezoekers te verleiden tot een informatieaanvraag of productaankoop. Daarnaast hoeft de bezoeker in een doorklikpagina niet te scrollen, waardoor snel gezien wordt wat de essentie van de bewuste pagina is en geen content over het hoofd gezien zal worden. Dit type landingspagina wordt in veel gevallen gebruikt voor het verstrekken van productinformatie of voor het aanbieden van een online test die uit meerdere stappen bestaat.

Productinformatie

Een andere manier om productinformatie te verstrekken is via het type landingspagina dat vaak te vinden is bij grote bedrijven, zoals Apple en Philips. Deze paginasoort, de zogeheten productinformatie-pagina, voorziet in alle specificaties en details van een product of dienst. Vaak heeft de pagina een luxueuze look and feel en wordt deze, door een online marketingbureau, zeer goed geoptimaliseerd voor zoekmachines.

Lead generation

Voor een bedrijf is het essentieel te weten wie haar klanten zijn. Dit, om hier als zodanig op te kunnen anticiperen. Een landingspagina is een zeer waardevolle tool om de activiteiten (lees: het gedrag op een website) van geïnteresseerde bezoekers te meten en de vergaarde informatie opvolgend aan te wenden om online leads te genereren. Online bezoekers geven echter niet graag hun gegevens. Om die reden is het dan ook belangrijk om formulieren kort te houden en duidelijk te vermelden wat de voordelen zijn van het invullen van een formulier. Wanneer er zo min mogelijk links op de landingspagina worden opgenomen, behalve uiteraard één duidelijk call-to-action button, is de kans op een conversie groter. Immers, bezoekers op de landingspagina hebben minder mogelijkheden om te navigeren naar een andere pagina.

Verkooptekst

De verkooptekst is vooral bekend uit Amerika en komt vaak behoorlijk opdringerig over. Het enige doel van dit type pagina is de lezer overhalen een product of dienst te laten kopen. De mogelijkheden om dit doel te bereiken zijn in groten getale aanwezig. En, omdat er op dit type landingspagina geen links aanwezig zijn, resteren er maar drie opties voor de bezoeker: doorlezen, de pagina volledig sluiten of een aankoop doen. Het mag voor zich spreken dat niet veel bezoekers gediend zijn van de voornoemde aanpak.

Viral content

Door de opkomst van Social Media plaatsen steeds meer mensen leuke, minder leuke of zelfs schokkende content online. Naast tekstuele content kan gedacht worden aan foto’s, video’s, notificaties of games. Middels Social Media bereikt deze content in een fractie van een seconde de personen die zich bevinden in het netwerk van de verzender. Wanneer ook de ontvangers deze content op hun beurt weer delen, dan verspreidt de digitale informatie zich razendsnel als een olievlek over het web. Dit verschijnsel wordt viral content genoemd en is in veel gevallen een erg goedkope en effectieve manier van marketing. Een landingspagina met viral content wordt veelal gebruikt om een merk te profileren.

Wilt u advies over landingspagina’s of het optimaliseren van uw website om zoveel mogelijk leads te genereren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of vraag de gratis en vrijblijvende website analyse aan.