Bij het gebruiksvriendelijk maken van een website kan men tegen een aantal problemen aanlopen. Wat is er nu precies handig en wat niet? Hoe vaak moet de website worden getest op problemen? Moet worden gekozen voor originaliteit of herkenbaarheid? Niet voor elke branche en niet voor elke website zijn de antwoorden op deze vragen gelijk. Wel bestaan er een aantal tips die in het merendeel van de situaties handvatten kunnen bieden bij het optimaliseren van een website.

Ten eerste is het belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te stellen. Inderdaad, hier wordt een open deur ingetrapt. Wat zou een bezoeker nu precies willen bereiken op uw website en hoe kan daar op worden ingespeeld? Zoekt men enkel algemene informatie, of wil men iets vergelijken of kopen? Als die focus duidelijk is, kan op basis daarvan al heel veel worden besloten. Gaat het om een webshop, dan is het vaak beter om een standaard webshop lay-out te gebruiken. De meeste bezoekers weten immers hoe een webshop werkt en hoe ze gemakkelijk hun doel kunnen bereiken. Een standaard webshop lay-out zal leiden tot een hogere conversie.

Daarnaast is het essentieel om te onderzoeken op welke wijze de website wordt gebruikt. Bedenk daarbij dat er geen gemiddelde gebruiker bestaat en er dus ook geen compromissen gesloten kunnen worden tussen verschillende gebruiksmethoden. Een concreet voorbeeld is de manier waarop bezoekers de door hen gewenste informatie zoeken. De ene persoon zal een zoekfunctie gebruiken, terwijl de ander navigeert door gebruik van het menu.

Enkel het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van een website is niet afdoende. Ook de service en bereikbaarheid moeten in orde zijn. Uw website kan nog zo mooi, handig en duidelijk zijn, maar als een bezoeker besluit tot aankoop of het opnemen van contact dan moet dit net zo gebruiksvriendelijk kunnen verlopen als uw website of webshop doet vermoeden. Ook compatibiliteit met verschillende browsers is belangrijk om een zo groot mogelijke doelgroep naar behoren te kunnen bedienen. En omdat steeds meer mensen via hun smartphone of tablet browsen, is het goed om te overwegen uw website aan te laten passen voor deze devices.

Verder is het van groot belang om uw website regelmatig volledig zelf door te testen of technisch experts uw website door te laten testen. Automatische updates van browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, et cetera) of plug-ins op uw website kunnen nogal eens de nodige problemen veroorzaken. Vaak zonder dat u zich daar bewust van bent. Daarbij veranderen ook de eisen en wensen die gebruikers stellen aan een website. Jakob Nielsen, een befaamde usability-specialist, heeft na uitgebreid onderzoek uitgevonden dat voor veel websites pas na een vijftal tests de meeste urgente problemen zijn ontdekt. Houd bij deze regel altijd in gedachte dat ze niet voor iedere website opgaat. Niet alle websites ondervinden namelijk evenveel (en even goed vindbare) gebruikersproblemen.

Zodra een website gebruiksvriendelijk is, zal dit stevig bijdragen aan de online vindbaarheid. Vooral bij webshops is de toename in online vindbaarheid substantieel. Lees hierover meer in ons eerdere nieuwsbericht over SEO voor webshops met slechte recensies.

Bent u benieuwd naar de gebruiksvriendelijkheid en daarbij de online vindbaarheid van uw website? Vraag dan direct een gratis en geheel vrijblijvende QuickScan aan.