In 2023 zullen vergelijkbare doelgroepen (soms ook vergelijkbare segmenten genoemd) gefaseerd verdwijnen uit Google Ads. Vanaf 1 mei is het niet meer mogelijk om vergelijkbare doelgroepen toe te voegen aan uw campagnes. Vervolgens zullen ze vanaf 1 augustus helemaal verdwijnen uit Google Ads. Als u op dit moment gebruik maakt van vergelijkbare doelgroepen in Google Ads is het dus van belang dat u zich hierop voorbereidt. In dit bericht leggen u meer uit over deze verandering.

Wat zijn vergelijkbare doelgroepen?

Google Ads geeft gebruikers de mogelijkheid om campagnes op te zetten die targeten op zogeheten vergelijkbare doelgroepen. Dit betekent dat u advertenties weergeeft aan personen die een sterke overeenkomst hebben met uw huidige klanten. Google bewerkstelligt dit door een profiel te maken van uw huidige klanten en bezoekers, gebaseerd op hun zoekgedrag. Met deze kennis worden automatisch nieuwe doelgroepen met potentiële klanten gemaakt waaraan uw advertenties getoond worden.

Waarom verdwijnen vergelijkbare doelgroepen uit Google Ads?

De reden voor de wijziging kan teruggeleid worden tot de hogere nadruk die op privacy wordt gelegd en daarmee ook het verwijderen van ‘third party cookies’. Google geeft daarbij aan dat ze, door de huidige regelgeving omtrent privacy, steeds meer beperkt worden, waardoor een duurzame oplossing nodig is om het maximale uit uw resultaten te kunnen (blijven) halen. Om dit te bewerkstelligen zet men met name in op geoptimaliseerde targeting, doelgroep uitbreiding en slim bieden als vervangers voor de vergelijkbare doelgroepen.

“Vergelijkbare doelgroepen verdwijnen vanwege de hogere nadruk die op privacy wordt gelegd.”

Wat verandert er precies?

Zoals eerder benoemd, worden vergelijkbare doelgroepen in 2 fases verwijderd uit Google Ads.

Fase 1

De eerste fase gaat op 1 mei 2023 in. Vanaf dan worden er geen vergelijkbare doelgroepen meer gemaakt op basis van uw gegevenssegmenten. Het is dan dus ook niet meer mogelijk om vergelijkbare doelgroepen toe te voegen aan campagnes of advertentiegroepen of conversiewaarderegels te maken op basis van vergelijkbare doelgroepen. Bestaande vergelijkbare doelgroepen die al aan uw campagnes en conversiewaarderegels zijn gekoppeld blijven wel bestaan.

Fase 2

Op 1 augustus 2023 gaat de tweede en laatste fase in. Dan worden vergelijkbare doelgroepen helemaal verwijderd uit Google Ads. Ze worden daarmee uit al uw campagnes en advertentiegroepen verwijderd, u ziet ze niet meer in uw doelgroepenbeheer, kunt ze niet meer gebruiken voor uw targeting én rapportage en conversiewaarderegels die vergelijkbare doelgroepen gebruiken werken helemaal niet meer. Historische rapportage blijft wel beschikbaar.

Hoe kunt u zich het beste voorbereiden op deze verandering?

Volgens Google zou het verdwijnen van vergelijkbare doelgroepen geen inkomensverlies moeten opleveren. Voorwaarde is wel dat u zich voorbereidt op de veranderingen die plaats zullen vinden. Om u hierbij te helpen heeft Google een handige tabel gemaakt. Om deze tabel goed te kunnen gebruiken is het handig om eerst voor uzelf te bepalen waar en hoe u vergelijkbare doelgroepen op dit moment gebruikt. Op basis hiervan kunt u in de tabel aflezen welke actie u moet ondernemen om het verlies van vergelijkbare doelgroepen op te vangen. Deze alternatieve oplossingen zouden volgens Google tot vergelijkbare of zelfs betere prestaties moeten leiden dan de vergelijkbare doelgroepen.

“Volgens Google zou het verdwijnen van vergelijkbare doelgroepen geen inkomensverlies moeten opleveren.”

Google Ads door yndenz

Maakt u op dit moment gebruik van vergelijkbare doelgroepen en bent u niet zeker van uw zaak als het aankomt op de komende veranderingen? Bij yndenz kunnen we u hierbij helpen. Wij kunnen uw online marketing, waaronder dus ook Search Engine Advertising, in handen nemen. Heeft u vragen? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.