In de wereld van gegevensbescherming is een belangrijke ontwikkeling gaande, namelijk de invoering van het Data Privacy Framework (DPF). Dit dient als vervanger van het in 2020 door de Europese Commissie opgeheven Privacy Shield. Het Data Privacy Framework stelt partijen in staat om, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), persoonsgegevens te delen met andere partijen in de Verenigde Staten. Wij vertellen u graag meer over het opgeheven Privacy Shield, het nieuwe Data Privacy Framewerk en hoe deze ontwikkeling van invloed is op de wereld van online marketing.

Wat was het Privacy Shield?

Het Privacy Shield was een overeenkomst tussen Europa en de Verenigde Staten die de gegevens van Europese burgers in de VS diende te beschermen. Het zorgde ervoor dat de gegevens opgeslagen konden worden zonder dat deze in handen kwamen van Amerikaanse inlichtingendiensten. Echter, het Europese Hof van Justitie oordeelde dat het Privacy Shield onvoldoende bescherming bood en verklaarde het in juli 2020 ongeldig. Dit leidde tot een periode van onzekerheid en zorgen over de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS.

Invoering Data Privacy Framework

Nu is er goed nieuws met de invoering van het Data Privacy Framework. Het DPF is een nieuw framework dat is ontworpen om de gegevensuitwisseling tussen de EU en de VS AVG-proof te maken. Met dit nieuwe framework beoordeelt de Europese Commissie het beschermingsniveau van persoonsgegevens in de VS als gelijkwaardig aan dat van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat organisaties weer persoonsgegevens kunnen delen met partijen in de VS, in overeenstemming met de privacyregelgeving.

“Dankzij het nieuwe framework kunnen organisaties weer persoonsgegevens delen met partijen in de VS.”

Verscherpte maatregelen inzake toegang

Het Data Privacy Framework verschilt op belangrijke punten van het voorgaande Privacy Shield. Allereerst zijn er strengere voorwaarden gesteld aan de toegang van Amerikaanse inlichtingendiensten tot de gegevens. Deze toegang moet beperkt blijven tot wat noodzakelijk en proportioneel is voor nationale veiligheid. Daarnaast is er nu verscherpt toezicht op de activiteiten van deze inlichtingendiensten en is er een onafhankelijk en onpartijdig klachtenmechanisme voor Europese burgers opgericht. Dit biedt een betere bescherming van de rechten van Europese burgers en versterkt de gegevensprivacy.

Impact voor marketeers

Voor online marketeers betekent de invoering van het nieuwe framework een belangrijke verandering. Het stelt hen in staat om persoonsgegevens te delen met partijen in de VS. Dit kan nieuwe mogelijkheden bieden voor gerichte marketingcampagnes en klantanalyses. Het wegnemen van de onzekerheid rondom gegevensuitwisseling is bovendien een positieve stap voor marketeers die afhankelijk zijn van internationale gegevensstromen.

Kritiek op Data Privacy Framework

Hoewel het Data Privacy Framework positieve veranderingen met zich meebrengt, zijn er ook kritische geluiden. Privacy-voorvechter Max Schrems, die het Privacy Shield liet sneuvelen, heeft al laten weten het DPF niet als voldoende te beschouwen. Het Europees Parlement en de Europese koepel voor privacy toezichthouders waren bovendien ook al kritisch. Daarmee is het de vraag hoelang dit nieuwe framework standhoudt.

Blijf op de hoogte bij yndenz

Al met al is de invoering van het nieuwe framework een belangrijke stap in de goeie richting inzake de gegevensbescherming tussen de EU en de VS. Het biedt een nieuw kader dat voldoet aan de eisen van de AVG en zorgt voor een veilige en legale uitwisseling van persoonsgegevens. Voor online marketeers opent dit nieuwe mogelijkheden en biedt het een stabiele basis voor hun web analytics. Het is echter essentieel om de verdere ontwikkelingen en richtlijnen nauwlettend te volgen om volledig te voldoen aan de vereisten van het Data Privacy Framework. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. U kunt onze nieuwsberichten of LinkedIn- en Facebookpagina in de gaten houden voor het laatste nieuws.