UX of ‘user experience’ omvat alle aspecten die van toepassing zijn op de beleving die een gebruiker heeft wanneer hij of zij interactie heeft met een bepaald product. Dit principe is ook van toepassing op websites die bijvoorbeeld worden gebruikt om informatie op te zoeken, om contact op te nemen of om een aankoop te doen. UX-design moet ervoor zorgen dat de user experience wordt geoptimaliseerd. Dit is een continu proces dat bestaat uit onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen. Nadat er nieuwe features zijn ontwikkeld, dient er te worden onderzocht wat hiervan de effecten zijn op de gebruiker en begint vervolgens het gehele proces opnieuw.

“Voor een optimaal resultaat dient UX-design continu te worden uitgevoerd en aangepast.”

Gebruikersonderzoek voor UX-design

De eerste stap die dient te worden genomen om de user experience van een website of webshop te verbeteren, is het doen van onderzoek naar de gebruiker. U kunt de user experience immers pas optimaliseren op het moment dat u weet wie de gebruikers zijn en wat de behoeften van bepaalde typen gebruikers zijn. Het onderzoek bestaat daarom allereerst uit het vaststellen van verschillende typen bezoekers op uw website en hun drijfveren.

Wanneer u dit eenmaal in kaart heeft gebracht, kunt u meten hoe deze bezoekers zich momenteel op uw website gedragen, zodat u later een referentiekader heeft. Vervolgens kunt u gaan testen met het aanpassen van uw website aan de wensen van uw bezoekers en kunt u meten wat het effect hiervan is op hun gedrag. Tijdens dit proces kunt u een aantal bezoekers om feedback vragen, bijvoorbeeld met behulp van een online vragenlijst. Het effect van de aanpassingen die u op basis van de ontvangen feedback maakt kunt u objectief meten met behulp van AB testen.

Ontwerpen voor een optimale user experience

Er zijn een aantal belangrijke principes van toepassing bij het ontwerpen van een website of webshop voor een optimale UX. Zo dient de functionaliteit van de website voorop te staan. Op het moment dat de website niet functioneert zoals een bezoeker dat voor ogen heeft, dan leidt dit automatisch tot een slechte(re) user experience. Een substantieel onderdeel vormt de verwachting van een websitebezoeker om bepaalde elementen op een standaard plaats terug te vinden. Zo staat een logo bijvoorbeeld (nagenoeg) altijd bovenaan een pagina en ook een zoekbalk verwacht men aan te treffen in het bovenste gedeelte van een website.

“Wanneer een website niet functioneert zoals de bezoeker voor ogen heeft, dan leidt dat automatisch tot een slechte(re) user experience.”

Gebruik waar mogelijk data ter onderbouwing van beslissingen die worden genomen tijdens de ontwerpfase. Op basis van AB testen kunt u bijvoorbeeld, cijfermatig onderbouwd, beslissen of een bepaalde variant van een webpagina of een specifiek element op een pagina de voorkeur verdient boven het alternatief. De UX-designer kan hierbij samenwerken met een interaction designer. Deze laatste zorgt er vooral voor dat de vorm van interactie tussen de gebruiker en het systeem optimaal is of wordt. Het gaat dan ter illustratie over de vormgeving van teksten, maar ook over het gebruikersgemak van een website of webshop op verschillende apparaten.

UX-design belangrijk binnen een online marketingstrategie

Wanneer u streeft naar een succesvolle multi-channel online marketingstrategie, dan mag UX-design hierbij zeker niet ontbreken. Middels UX-design komt er aan de ene kant namelijk waardevolle data beschikbaar die ook kan worden gebruikt voor SEO- en SEA-doeleinden, terwijl het verbeteren van de user experience de positieve effecten van SEO- en SEA-inspanningen aan de andere kant weer versterkt. Heeft u hulp nodig bij het toepassen van UX-design op uw website of webshop? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder. Stuur ons een bericht via onze website of bel ons op telefoonnummer 010-7370738. Graag tot snel!