De Europese Commissie wil de cookiewet, die sinds 2012 van kracht is, flink op de schop nemen. Op dit moment zijn websites die gebruik willen maken van cookies verplicht om bezoekers hier expliciet toestemming voor te vragen. Internetgebruikers moeten dus per website bepalen of zij cookies accepteren of weigeren. Omdat de huidige cookiewet niet effectief blijkt, pleit de Europese Commissie ervoor om een einde te maken aan de vele meldingen.

Veranderingen cookiewet

Volgens de Commissie zijn er twee soorten cookies te onderscheiden, privacygevoelige cookies en niet privacygevoelige cookies. In de toekomst moet het mogelijk worden voor internetgebruikers om de privacygevoelige cookies (die bijvoorbeeld het surfgedrag bijhouden) voor alle websites in één keer te accepteren of te weigeren via de browserinstellingen. Voor het gebruik van cookies die niet privacygevoelig zijn hoeft geen toestemming meer te worden gevraagd, dit gaat bijvoorbeeld om cookies die het aantal websitebezoekers tellen.

“Cookiemeldingen zorgen bij veel internetgebruikers voor grote ergernis.”

Uit onderzoek blijkt dat de huidige cookiebepaling verre van effectief is. Door de hoeveelheid meldingen die internetgebruikers voor hun kiezen krijgen worden de meldingen in de meeste gevallen routinematig weggeklikt. Dit omdat er vaak geen alternatief is, want bij het weigeren van cookies wordt er meestal ook geen toegang verleend tot de website. Het constant accepteren van de cookiemeldingen leidt dan ook tot grote ergernis bij gebruikers. Bovendien weet lang niet iedereen waar zij nu exact toestemming voor geven. Ook internetbedrijven hebben last van de huidige cookiewet. De regeldruk is groot en de verplichtingen die het met zich meebrengt zorgen tevens voor extra kosten.

Gevolgen voor internetbedrijven

Toch kunnen de veranderingen aan de cookiewet ook grote gevolgen hebben voor internetbedrijven. Want, door de nieuwe regelgeving wordt het voor internetgebruikers waarschijnlijk makkelijker om privacygevoelige cookies te weigeren. Mochten meer gebruikers dit daadwerkelijk doen, dan zouden adverteerders minder gebruik kunnen maken van gepersonaliseerde advertenties. Daarnaast kunnen websites die geld verdienen aan de verkoop van gepersonaliseerde advertenties minder geld vragen voor advertenties.

Verbeterde gebruiksvriendelijkheid

Anderzijds zal het verdwijnen van de keer op keer terugkomende cookiemeldingen veel irritaties voorkomen. Op dit moment zien we dat veel websites gebruikmaken van opvallende cookiemeldingen die veel ruimte in beslag nemen op het beeldscherm van internetgebruikers. Op mobiele apparaten kunnen deze meldingen zelfs het merendeel van het scherm vullen en kan het moeilijk zijn om een dergelijke melding weg te klikken. Het verdwijnen van de melding zal dus eveneens ten goede komen aan de gebruiksvriendelijkheid van websites.

De nieuwe regelgeving laat nog wel even op zich wachten. Wanneer het voorstel wordt goedgekeurd door het Europees Parlement, hoopt de Europese Commissie dat het voorstel kan worden ingevoerd vóór mei 2018.