Eurocommissaris voor ICT, Neelie Kroes, is niet blij met het feit dat Europese landen de onlangs door de Europese Unie ingevoerde cookiewetgeving verschillend implementeren. Kroes vindt het lastig uit te leggen aan niet-Europese bedrijven dat de naleving per land verschilt. Vandaar dat zij ook pleit voor een eenduidige interpretatie van de cookiewet binnen alle 27 EU-staten.

Sinds afgelopen juni geldt ook in Nederland de nieuwe cookiewet, waardoor van elke website wordt vereist dat er, voorafgaand aan het gebruik, expliciet toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van zogenoemde ‘cookies’. Cookies zijn kleine hoeveelheden data die bij het bezoek van een website door de server van de website naar de browser van de bezoeker worden verstuurd. In de cookies kunnen persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Bij een opvolgend bezoek aan dezelfde website kan deze data naar de server teruggestuurd worden, waardoor de historie van de bezoeker bekend is. Vaak gaat het hierbij om inloggegevens, voorkeuren of instellingen.

Dergelijke informatie kan echter ook interessant zijn ten behoeve van online marketing. Dit, aangezien online content kan worden gepersonaliseerd, demografische informatie kan worden bijgehouden en website statistieken en web analytics kunnen worden verzameld. Het uiteindelijke doel van al deze verzamelde gegevens is conversie optimalisatie op de website.

Zoals reeds vermeld is het volgens de Nederlandse wetgeving verplicht om expliciet toestemming te vragen aan bezoekers of hun gedrag (historie) gevolgd mag worden met behulp van cookies. Het stellen van deze vraag is conform de zogenoemde opt-in regeling. Meestal geschiedt het vragen van toestemming middels een pop-up of met balken boven- of onderaan de website. Juist hier wijkt de Nederlands cookiewet op een belangrijk punt af van de wetten van andere lidstaten. Veel EU-landen gaan namelijk soepeler om met de cookiewetgeving. In bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Italië en Frankrijk worden bezoekers duidelijk geïnformeerd over het feit dat cookies worden geplaatst, maar kunnen zij dit ook kunnen weigeren. Echter, men hoeft in deze bewuste landen geen actieve toestemming te geven. In landen als Luxemburg, Finland, Hongarije en Slowakije zijn de beveiligingsinstellingen van de browser voldoende om toestemming te impliceren. Alleen in Nederland, Denemarken en Letland is men van mening dat expliciet toestemming vragen noodzakelijk is.

Wanneer een bezoeker niet akkoord gaat met de plaatsing van cookies door een website, dan kan het zo zijn dat de betreffende website in het geheel niet meer kan worden bekeken. Dit, omdat het voor deze websites geen optie is om cookies niet te plaatsen. De door hen geboden content zou dan immers haar waarde verliezen. Websites waarbij het gebruik van cookies technisch noodzakelijk is, denk hierbij aan websites met een winkelmandje of inlogformulier, hoeven niet expliciet om toestemming te vragen alvorens over te gaan tot plaatsing. Vooralsnog zijn websites waarvoor cookies niet strikt technisch noodzakelijk zijn, maar wel sterk de gebruiksvriendelijkheid bevorderen, wel verplicht om toestemming te vragen. Voorbeelden zijn websites die gebruik maken van Google Analytics, Google Maps, YouTube, Facebook, Twitter en adverteerders.

Eurocommissaris Kroes is niet direct van mening dat de Nederlandse implementatie een stap te ver is. Wel worden de EU-richtlijnen in haar ideaalbeeld geharmoniseerd. Tevens steunt ze het gedachtegoed achter de door de Europese Commissie voorgestelde cookiewet. Als iemand niet wil dat er bepaalde cookies worden geplaatst, moet dat gerespecteerd worden, aldus Kroes.