Maart 2024 is weer een maand van meerdere Google updates. Niet alleen voert Google een nieuwe core update uit, maar er worden ook meerdere spam updates uitgevoerd. Daar komt nog eens bij dat dit een van Google’s grootste core updates is, aangezien het tevens een uitbreiding van de helpful content update bevat. In dit nieuwsbericht nemen we je mee in wat de updates inhouden, en wat ze betekenen voor uw website.

Grotere Google core update in maart 2024 dan normaal

Voor online marketeers is een zogeheten Google core update inmiddels geen onbekende meer. De Google core update is namelijk een regelmatig terugkerend fenomeen bij Google. Over het algemeen maakt Google niet bekend wat de updates precies inhouden en wat de exacte invloed zal zijn op de zoekresultaten. Google’s advies over deze updates blijft vaak hetzelfde, zoals u al kon lezen in ons nieuwsbericht over de update van november 2023. Een belangrijk verschil ten opzichte van vorige updates is echter dat deze keer ook helpful content een groot onderdeel is van de core update. Daarmee kondigt Google gelijk het einde aan van de individuele helpful content updates. Hoewel er nog steeds geen concrete actieplannen worden gedeeld, wordt wel aangegeven dat deze update complexer is dan andere. Dit, met name omdat er ook meerdere core systemen geüpdatet worden. Google waarschuwt dat de desbetreffende core update voor meer wijzigingen zal zorgen in de positioneringen van hun zoekmachine.

“Helpful content is vanaf nu ook onderdeel van de core updates”

Ook meerdere spam updates

Naast de core update worden er in maart 2024 ook meerdere spam updates doorgevoerd. Deze zullen bovendien leiden tot zowel automatische als handmatige ingrepen van Google om spam tegen te gaan.

Scaled content abuse search spam

De eerste spam update gaat over websites die ‘en masse’ content produceren die puur bedoeld is om hoge positioneringen in Google te bereiken, in plaats van bezoekers te helpen bij hun vraag. Kenmerkend voor dit soort pagina’s is dat er een belofte wordt gedaan om een vraag te beantwoorden, maar dit vervolgens opgevolgd wordt door content van lage kwaliteit dat niet of onvoldoende de vraag beantwoordt. Er was al een soortgelijke richtlijn dat zich met name op geautomatiseerde content focuste, maar bij deze update gaat het ook over content dat mogelijk handmatig is gecreëerd. Google zal zowel met behulp van algoritmes als handmatig handhaven op deze update.

Expired domain abuse nu ook spam

Het misbruiken van verlopen domeinen wordt nu eveneens gezien als spam. Hierbij worden verlopen domeinen opgekocht en opnieuw ingericht met content van lage kwaliteit, met als doel om hoge positioneringen in Google te bereiken. Met deze techniek worden gebruikers misleid door hen te laten denken dat de nieuwe content deel is van de oude website. Ook voor deze update zal Google handhaven op basis van algoritmes en handmatig handhaven.

Parasite SEO nu ook spam

Het misbruiken van de reputatie van een andere website, ook wel parasite SEO genoemd, wordt nu tevens gezien als spam door Google. Dit gaat dus om content geschreven door een externe partij die op een website met een goede reputatie wordt geplaatst. Dit gaat specifiek om content die bezoekers normaal gesproken niet op de website zouden verwachten. Het is dus niet zo dat alle gastblogs of advertorials bestraft zullen worden door Google. Om marketeers de tijd te geven in te spelen op deze spam update heeft Google een aanloopperiode van 2 maanden gegeven. De update gaat dus op 5 mei in en er zal ook zowel automatisch als handmatig op worden gehandhaafd.

“Op de drie spam updates zal zowel handmatig als met behulp van algoritmes worden gehandhaafd.”

Inspelen op de core update en spam update van maart 2024

Updates van Google kunnen een grote impact op uw website en dus ook op werkzaamheden op het gebied van SEO hebben. Het is daarom belangrijk goed in de gaten te houden wat er precies verandert en hoe u hierop kunt inspelen. Voor deze updates is het dus vooral belangrijk dat u er zeker van bent dat de content op uw website nuttig is voor uw bezoekers en hun vragen beantwoordt, en dat u niet de werkzaamheden uitvoert die als spam worden beschouwd door Google. Heeft u hier nog vragen over of wilt u hier graag ondersteuning bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.