Met Google Analytics wordt het binnenkort mogelijk om website bezoekers cross-device te volgen en opvolgend conversies toe te wijzen aan diezelfde bezoeker. Tijdens het Google Analytics Partner Summit onthulde Google de uitbreiding op haar reguliere Google Analytics software, genaamd Google Universal Analytics. Concreet voordeel: het kunnen volgen van individuele bezoekers over meerdere apparaten.

Er is al geruime tijd een opwaartse trend zichtbaar in het aantal bronnen dat gemiddeld tijdens het aankoopproces wordt geraadpleegd (in 2011 was dit aantal al meer dan 10 stuks). Tevens is het aantal apparaten waarmee men dezelfde website bezoekt toegenomen. Het is bijvoorbeeld niet ondenkbaar dat eenzelfde persoon een webshop bezoekt middels de thuiscomputer, smartphone, computer op het werk en tablet. Tot op heden worden de bezoeken van verschillende ‘screens’ bij web analytics pakketten als Google Analytics gezien als aparte bezoeken en wordt bijvoorbeeld een mogelijke verkoop toegerekend aan de laatste sessie. Alhoewel conversie attributie al in een oplossing voorziet voor het juist toewijzen van de waarde van een conversie aan de verschillende geraadpleegde bronnen, wordt de conversie momenteel nog wel toegewezen aan het laatst gebruikte apparaat. Dit wordt ‘last device counts’ genoemd.

Universal Analytics voorziet in een oplossing voor het meten over meerdere apparaten, ofwel cross-device tracking. Door niet meer uit te gaan van de bezoeken (de zogenaamde sessies), maar van de bezoeker, is het mogelijk al de individuele sessies middels de verschillende apparaten te koppelen. Hierdoor wordt het totale conversieproces in kaart gebracht, met als voordeel dat conversies op de juiste manier kunnen worden toegerekend. Kortom, een totaal beeld van de impact van diverse kanalen om uw online marketing strategie te optimaliseren.

Het gebruik van Universal Analytics vereist toepassing van Google’s nieuwe Measurement Protocol, waarmee de sessies van dezelfde bezoeker, al dan niet via verschillende apparaten, door middel van een unieke user-ID aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De Google Analytics gebruiker zal dit zelf moeten inrichten, of kan dit uiteraard overlaten aan haar online marketing partner. Het genereren van een user-ID kan gebeuren wanneer een gebruiker inlogt op de website of webshop, maar kan ook onder andere ook vanuit een CRM-systeem worden gestuurd (middels bijvoorbeeld een klantnummer).

Deze nieuwe data en mogelijkheden kunnen, in combinatie met de andere online marketing activiteiten, bijdragen aan website of webshop optimalisatie en uiteindelijk aan meer conversie. Universal Analytics bevindt zich momenteel nog in de bèta-fase en wordt langzaam maar zeker uitgerold.