WordPress is een Content Management Systeem (CMS) waarmee gemakkelijk een website bijgehouden kan worden, zonder dat hiervoor uitgebreide technische vaardigheden benodigd zijn. WordPress themes zijn kant-en-klare website-designs, waarbij de code al gereed is, maar wel aangepast kan worden indien nodig. Eigen visuele en tekstuele content zorgt daarbij voor een persoonlijke website. Dit gemak heeft, zoals hieronder uiteen gezet, zowel voor- als nadelen.

Voordelen WordPress themes

Wanneer er weinig eisen worden gesteld aan de website, is het mogelijk om deze razendsnel op te leveren. Men schaft een WordPress theme aan, voegt tekst en foto’s toe en publiceert de website. Ook is hier vrij weinig design en/of programmeerkennis voor nodig. Dit maakt, dat het redelijk goedkoop is om een eigen website op te zetten. Na opbouw kan de website eenvoudig tekstueel geüpdatet worden door de opdrachtgever.

Nadelen WordPress themes

Mocht u het gebruik van een WordPres theme overwegen neem dan altijd de volgende nadelen mee in uw overweging:

» Niet uniek

Wanneer u gebruik maakt van een WordPress theme komt uw website waarschijnlijk voor een groot deel overeen met het uiterlijk van diverse andere websites.

» Veel overbodige code

In een WordPress theme zijn vaak zoveel mogelijk opties gecreëerd om zo een zo groot mogelijk publiek aan te spreken en de gebruiker meer flexibiliteit te geven. Het nadeel is echter dat er hierdoor erg veel stylesheets en javascripts in de broncode van de website staan. Buiten dat dit nadelig is voor de laadtijd van uw website, heeft het ook nadelige gevolgen voor de vindbaarheid.

» Meer wensen dan mogelijkheden

Daar waar in het begin van de ontwikkeling van een website de wensen nog niet heel concreet zijn, worden deze dit vaak wel gedurende de realisatie van een website. Wanneer deze wensen afwijken van het gekozen WordPress theme, dan is het vaak lastiger voor een programmeur om deze wensen te implementeren. Dit, gezien de eerder genoemde overbodige code en de conflicten in bestanden die hierdoor kunnen optreden. Met deze wijzigingen zijn zodoende vaak aanzienlijke extra kosten gemoeid.

WordPress themes en vindbaarheid

Wanneer u wilt toewerken naar een volledig geoptimaliseerde website is het gebruik van een WordPress theme niet aan te raden. Dit, aangezien er vaak te veel werk gaat zitten in het opschonen van het gekozen theme. Uiteraard wil dit niet zeggen dat het zoekmachine vriendelijk maken van een WordPress theme onmogelijk is. Bij het realiseren van een website is het echter vaak verstandiger om een eigen design in WordPress te realiseren. Gezien de grote mate van gebruiksvriendelijkheid van WordPress is dit ook zeker goed mogelijk.

Een WordPress website ontwikkelen

Bent u op zoek naar een volledig geoptimaliseerde WordPress website? Of wilt u hulp bij het optimaliseren van het door u aangeschafte WordPress theme? Neem van direct contact op met online marketingbureau yndenz of bel naar: +31 (0)10 – 73 70 738.