Uit onderzoek van InfoTrade en Business Compleet is gebleken dat van de 734 ondervraagde MKB-ers, 42% geen apart budget had gereserveerd voor online marketing. 25% deed niets aan zoekmachine optimalisatie of andere vormen van online marketing. Slechts 6% van de ondervraagden maakte regelmatig gebruik van Google Adwords, terwijl deze dienst toch een tamelijk eenvoudige en betaalbare vorm van online adverteren biedt.

Online marketing

Een belangrijke oorzaak van deze lage percentages is dat online marketing een ontzettend breed begrip is, waar veel verschillende en uiteenlopende activiteiten onder vallen. Om meer duidelijkheid in dit vakgebied te brengen, volgt onderstaand een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden die door online marketingbureau yndenz worden verricht om een sterk verbeterde online vindbaarheid voor haar klanten te bewerkstelligen. Als vanzelfsprekend is het realiseren van meer online rendement hierbij het uitgangspunt.

SEO – Search Engine Optimization

De afkorting SEO staat voor Search Engine Optimization. Kort gezegd wordt hiermee bedoeld het optimaliseren van een website voor zoekmachines, zoals Google. Door eerst met behulp van een zoekwoordanalyse te bepalen wat de meest belangrijke zoekwoorden zijn en opvolgend deze woorden op de juiste wijze te integreren in een website, zal de desbetreffende website hogere positioneringen behalen in zoekmachines. De behaalde positioneringen noemen we: organische positioneringen. Als resultante van gedegen SEO activiteiten wordt meer en relevanter verkeer (lees: bezoekers) gegenereerd naar een website.

Het voordeel van SEO is dat de behaalde positioneringen (tamelijk) stabiel zijn en gratis online verkeer genereren. Het nadeel van SEO kan zijn dat het behalen van goede positioneringen behoorlijk wat tijd in beslag kan nemen.

SEA – Search Engine Advertising

Ook SEA is een afkorting, en dan wel van de term Search Engine Advertising. SEA houdt in dat men adverteert op bepaalde zoekwoorden of zoekwoordcombinaties in de resultaten van zoekmachines. Er bestaan talloze diensten die online adverteren in zoekmachines mogelijk maken. Zonder twijfel is Google Adwords de meest bekende en meest toegepaste advertentiedienst. Daar waar het met de inzet van SEO lang kan duren voordat er significante positioneringen (vaak enkel op de eerste pagina in Google!) in zoekmachines zijn behaald, is het met de inzet van SEA eenvoudig om direct op de eerste pagina in Google te verschijnen. De behaalde positioneringen noemen we: betaalde positioneringen.

Het voordeel van SEA is dat direct goede positioneringen worden behaald. Het nadeel van SEA is dat er betaald moet worden voor elke klik c.q. bezoeker.

CO – Conversion Optimization

Het middels SEO of SEA genereren van meer en relevanter verkeer naar een website is slechts zelden een doel op zich. Online marketing wordt merendeels ingezet om meer omzet en klanten te behalen. Het aantrekken van meer en relevanter verkeer vertegenwoordigd slechts een eerste stap in deze richting. De waarde van online bezoekers converteert pas echt van enkel een ‘cijfer’ naar daadwerkelijke waarde als valt te achterhalen welke organisatie of persoon schuilgaat achter een online bezoek. Conversion Optimization, ook wel conversie optimalisatie, is de activiteit die hierin kan voorzien.

Onder de noemer Conversion Optimization verstaan we het inzetten van één of meerdere technieken die bezoekers, in de positieve zin van het woord, verleiden zich bekend te maken. De mogelijkheden zijn nagenoeg oneindig. Ter illustratie kan gedacht worden aan het faciliteren van een ‘bel-me-terug’ optie, de mogelijkheid tot aanmelden voor een nieuwsbrief of actie, het verstrekken van kortingscoupons, het online inplannen van een (service) afspraak, het aanbieden van een gratis second opinion, et cetera. Kortom, middels conversie optimalisatie wordt de drempel tot direct contact (telefonisch, per e-mail, fysieke afspraak) met een bezoeker verlaagd. Vanaf dit moment is de online bezoeker te beschouwen als een reguliere pospect of potentiële klant en kan deze als zodanig verder worden opgewerkt of beheerd.

GRATIS Online Marketing QuickScan

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van online marketing voor uw organisatie? Of heeft u reeds de eerste stappen op dit gebied gezet, maar wenst u graag een onafhankelijke en kritische blik van een van onze online marketing professionals? Geheel gratis en vrijblijvend biedt yndenz haar Online Marketing QuickScan aan. Dit document geeft u inzichten in hetgeen er nog verbeterd kan worden aan uw online presence, wat de stand van zaken is met betrekking tot uw online vindbaarheid, hoe uw online concurrentie presteert en nog veel meer!