Natuurlijk is het leuk om hoge bezoekersaantallen te hebben, maar deze hebben nagenoeg geen waarde zolang er geen conversies uit voortvloeien. Om conversies te bewerkstelligen hebben online marketingbureaus een specifieke activiteit in het leven geroepen; de zogeheten conversie optimalisatie. Conversie optimalisatie zorgt ervoor dat, op een systematisch wijze, wordt gewerkt aan het omzetten van websitebezoekers naar leads.

Het voornoemde betreft een iteratief proces, vandaar dat het cruciaal is om de uitkomsten uit de verschillende tests zeer nauwgezet te analyseren. Conversie optimalisatie wordt vaak uitgevoerd in zes stappen. Ten eerste dienen eenduidige doelen te worden bepaald. Helder moet zijn waar men naar streeft. Daarna is het belangrijk om de juiste Key Performance Indicators (KPI’s) te bepalen; de belangrijkste factoren die prestatieverbetering beïnvloeden.

Als de KPI’s zijn vastgesteld, dan kan de testfase beginnen. Op de eerste plaats kiest men nu een element op de website om te testen en een bijbehorende testmethode. Lees hierover meer in ons eerdere nieuwsbericht inzake AB-testing. Goed om te weten is dat verschillende testmethoden ook verschillende doelen ondersteunen. Zo wordt een AB-test vooral gebruikt voor design- en contentoptimalisatie. Een 5-secondentest meet juist de mate van helderheid en overzichtelijkheid van een website en een uitgebreide survey kan kwalitatieve en specifiekere informatie opleveren, zoals de reden waarom het ene onderdeel beter werkt dan het andere.

Zodra de testfase is voltooid, is het belangrijk om de resultaten te analyseren, zodat met deze informatie verder getest kan worden. Optimalisatie is namelijk een continu proces: geen enkele website is optimaal, maar natuurlijk kan hier wel naar gestreefd worden.

Ten slotte is het belangrijk om alle drempels en mogelijke onzekerheden weg te nemen, of zo laag mogelijk te maken. Dit is een van de belangrijkste aspecten bij het werven van nieuwe klanten. Vooral voor webshops is het erg effectief om mensen te herinneren aan hun bijna-voltooide aankoop. Lees in ons eerder nieuwsbericht meer over het tegengaan van lege winkelwagens.

Wilt u meer weten over conversie optimalisatie en de mogelijkheden voor uw website of webshop? Als vanzelfsprekend kunt ons altijd bellen of een bericht achterlaten. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.