Een introductie in UX-design | yndenz online marketing

Een introductie in UX-design

UX of ‘user experience’ omvat alle aspecten die van toepassing zijn op de beleving die een gebruiker heeft wanneer hij of zij interactie heeft met een bepaald product. …

Lees meer »

Mobiel vriendelijke website | yndenz

Mobiel vriendelijke website

In 2014 is het aantal mobiele telefoons in Nederland wederom gestegen. Tevens worden mobiele apparaten steeds vaker gebruikt om websites te bezoeken en online aankopen te doen. Het…

Lees meer »

Website testen in 15 seconden | yndenz

Website testen in 15 seconden

Het testen van een website op gebruiksvriendelijkheid is een essentieel onderdeel van een gedegen online marketing strategie. Bekende usability-tests zijn A/B-testing en …

Lees meer »

Toptaken website bepalen | yndenz

Toptaken website bepalen

Bij het bezoeken van een website wil men snel zien waar zich de gewenste informatie bevindt. Een onduidelijke navigatiemethodiek leidt ertoe dat een bezoeker de website verlaat en …

Lees meer »

Gebruiksvriendelijkheid website | yndenz

Gebruiksvriendelijkheid website

Bij het gebruiksvriendelijk maken van een website kan men tegen een aantal problemen aanlopen. Wat is er nu precies handig en wat niet? Hoe vaak moet de website worden getest op …

Lees meer »

Bounce rate | yndenz

Bounce rate

De ‘bounce rate’ is een bekend en door velen gevreesd online marketing fenomeen. Ondanks de naamsbekendheid bestaat er nog veel onduidelijkheid over de precieze definitie. …

Lees meer »

Invloed van kleuren | yndenz

Invloed van kleuren

Tijdens het beslissings- en koopproces van de consument zijn vooral visuele uitstraling en kleurgebruik beslissende factoren die bepalen of er uiteindelijk tot aanschaf wordt …

Lees meer »